Катастар непокретности - knweb

Безбедност SSL

РГЗ | 13.12.2012.

РГЗ је увео сертификовани приступ web апликацији KnWeb како би приступ web апликацији био сигурнији...

Сертификат је преузет од квалификованог сертификационог тела Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”. Не постоје сметње у раду са прегледачима IE, Google Chrome, што није случај са Mozila FireFox прегледачем.

Приликом приступа web апликацији путем Mozila FireFox прегледача не проверава се репозиторијум сертификата који постоје у систему па пријављује упозорење да корисник започиње небезбедну конекцију. Како би сте отклонили поруку „This Connection is Untrusted“ и омогућили несметани рад са апликацијом, потребно је да прихватите сертификат и додате у репозиторијум самог прегледача како би се обезбедила сигурна конекција.  Потребно је да клинете селедећи редоследом на опције на страни „Untrusted Connection“ који добијате када приступите локацији https://katastar.rgz.gov.rs/KnWeb:

  • Understand the Risks;
  • Add Exception;
  • Get Certificate;
  • Confirm Security Exception.

Secure Sockets Layer (SSL), је протокол који обезбеђује безбедну комуникацију на Интернету за потребе прегледа web страна, емаил, Интернет телефакс, Instant messaging и других врста преноса информација и података. Овај протокол просто речено обезбеђује да податке послате преко Интернета од стране клијента ка серверу не могу прочитати ни мењати неовлашћено трећа лица. SSL је тренутно најчешће коришћен метод за обављање сигурних трансакција на мрежи.

Подржава га већина Web сервера као и клијената. SSL обезбеђује приватност, интегритет података и аутентичност пошиљалаца коришћењем комбинације шифровања јавним кључем, симетричног шифровања и дигиталних сертификата.

 Републички геодетски завод 2008-2022