Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.947.539

Број објеката: 4.896.851

  • стамбених: 2.127.453
  • помоћних: 1.905.519
  • осталих: 863.879

Број посебних делова: 1.297.414

  • станова: 1.063.941
  • пословних простора: 111.130
  • остало: 122.343

Број терета: 5.378.937
Број хипотека: 967.813

24.05.2022

Статистика упита

Укупан број упута: 376.581.572

Број упита јавни приступ: 361.060.485
Број упита регистрованих корисника: 15.521.087

Број активних корисника: 13.547

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2022