Катастар непокретности - knweb

Основна статистика - KnWeb

 

Статистика катастра непокретности

Број парцела: 18.937.397

Број објеката: 4.877.390

  • стамбених: 2.120.417
  • помоћних: 1.894.454
  • осталих: 862.519

Број посебних делова: 1.274.016

  • станова: 1.046.906
  • пословних простора: 109.329
  • остало: 117.781

Број терета: 5.275.368
Број хипотека: 973.397

30.11.2021

Статистика упита

Укупан број упута: 316.998.559

Број упита јавни приступ: 304.172.659
Број упита регистрованих корисника: 12.825.900

Број активних корисника: 1.586

Република Србија

Процена броја становника (01.01.2014.): 7.146.759

Употреба информационо-комуникационих технологија (2014.):

  • 63,2% домаћинстава поседује рачунар
  • 62,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак

Републички завод за статистику

 Републички геодетски завод 2008-2021