* Број листа непокретности: 325
katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 22.9.2021. 17:20:38
Штампај Штампај

Подаци катастра непокретности

*** Нема терета ***

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.