* Број листа непокретности: 78
katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic | 18.1.2022. 6:14:26
Штампај Штампај

Подаци катастра непокретности

*** Нема терета ***

*** Нема забележбе ***

* Извод из базе података катастра непокретности.