Јавни огласи, решења, неуручена акта Служби за КН

Огласи за посао, јавне набавке и тендери на међународним пројектима

Позив за изјаве заинтересованости

Јавни огласи и решења о потврђивању катастра непокретности

Чланом 93. Закона о државном премеру и катастру прописано је да се јавни огласи о оснивању катастра непокретности објављују и на Интернет страници РГЗ-а најкасније 30 дана пре почетка оснивања катастра непокретности. Чланом 108. наведеног Закона прописано је да се на интернет страници РГЗ-а објављује и Решења о потврђивању катастра непокретности.

Акта служби за катастар непокретности чије уручење није било могуће

Чланом 127. Закона о државном премеру и катастру прописано је, између осталог, да се решење или други акт службе за катастар непокретности доставља јавним саопштењем на интернет страници Завода ако је адреса пребивалишта, боравишта, односно седишта странке непозната, адреса наведена у захтеву непозната, пошиљка враћена са напоменом достављача да је прималац непознат на адреси, односно одсељен или да пошиљку није преузео у остављеном року. У неведеним случајевима сматра се да је акт достављен протеком рока од осам дана од дана истицања на интернет страници Завода.

Статус власничке евиденције и статус израде ДКП-а

Сервис има за циљ да прикаже податке о катастарским општинама (КО), статусима власничке евиденције, статусима дигиталног катастарског плана (ДКП) и да информише јавност о динамици оснивања катастра непокретности (КН), односно израде ДКП-а по општинама.

Основни избор

Статус власничке евиденције Статус власничке евиденције
Преглед основних података о катастарским општинама и њихових статуса власничке евиденције…
Статус ДКП-а Статус ДКП-а
Преглед катастарских општина са статусима израде ДКП-а…
Електронска огласна табла Електронска огласна табла
Преглед и преузимање објављених решења…
Јавни огласи о оснивању КН Јавни огласи о оснивању КН
Преглед Јавних огласа о оснивању катастра непокретности…
Решења о потврђивању оснивања КН Решења о потврђивању оснивања КН
Преглед и преузимање решења о потврђивању оснивања катастра непокретности…

Најновији огласи о оснивању КН:

Датум Општина Катастарска општина

22.10.2020

КЊАЖЕВАЦ

ДОЊА СОКОЛОВИЦА

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

22.10.2020

КЊАЖЕВАЦ

ДРЕЧИНОВАЦ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

22.10.2020

КЊАЖЕВАЦ

ЛЕПЕНА

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

22.10.2020

КЊАЖЕВАЦ

ВАЛЕВАЦ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

ГОРЊЕ СТОПАЊЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

ДОЊЕ СТОПАЊЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

ПОДРИМЦЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

МИЛАНОВО

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

ВИНАРЦЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа

01.06.2020

ЛЕСКОВАЦ

ЗАЛУЖЊЕ

Приказ података огласа Преузимање датоеке огласа
Остали огласи

Најновија решења о потврђивању оснивања КН:

Датум Општина Катастарска општина

09.06.2021

ЛЕСКОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

24.05.2021

СОКОБАЊА

СОКОБАЊА

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

11.05.2021

ЛЕСКОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

13.04.2021

КЊАЖЕВАЦ

ВАЛЕВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

13.04.2021

КЊАЖЕВАЦ

ДРЕЧИНОВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

13.04.2021

КЊАЖЕВАЦ

ЛЕПЕНА

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

26.03.2021

ПОЖАРЕВАЦ

ПОЖАРЕВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

11.03.2021

ПАЛИЛУЛА (БЕОГРАД)

КРЊАЧА

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

05.03.2021

ЛЕСКОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења

30.11.2020

БУЈАНОВАЦ

РАКОВАЦ

Приказ података решења Преузимање датоеке решења
Остала решења
 Републички геодетски завод 2010-2021