Srpski latinica
Контакт: Телефон: (011) 2651 369, (011) 715 2615; Булевар војводе Мишића 39, Београд; e-mail: kp@rgz.gov.rs

У складу са програмом наставе географије у основним, средњим школама и факултетима израђују се физичко-географске карте, атласи и вежбанке, у чијој изради учествују Завод за уџбенике и наставна средства, професори средњих школа и гинмазија, као и Завод за заштиту природе Србије и многи други.

У складу са програмом наставе историје у основним и средњим школама Републички геодетски завод у сарадњи са Заводом за уџбенике израђује историјске карте које обухватају период од Старог века до XX века. Аутори историјских карата су познати доктори историјских наука и професори Београдског универзитета.

Републички геодетски завод израђује широку лепезу туристичких и ауто карата у аналогном и електронском облику које се сваке године допуњавају новим садржајем и новим картама. Према захтевима наручиоца могу се урадити и посебна издања у складу са потребама наручиоца.

Републички геодетски завод издаје стручне публикације иза којих стоје позната имена професора геодезије са факултета и виших школа. У години обележавања јубилеја 175 година геодетске делатности у Србији издате су и две монографије.

У Републичком геодетском заводу, Сектор за топографију и картографију ради тим посвећених и висококвалификованих државних службеника који ће својим саветима изаћи у сусрет сваком Вашем захтеву. Картографске публикације можете купити као физичко или правно лице. Све публикације можете наручити поштом, путем e-mail-a, телефоном/факсом или личним доласком у просторије Републичког геодетског завода у ул. Булевар војводе Мишића 39 у Београду.

  Републички геодетски завод © 2005-2013