www.rgz.gov.rs | 25.7.2021. 11:28:04 |   
Штампај Штампај

Подаци о геодетској организацији

Основни подаци:

Врста организације: Радња/предузеће
Назив организације: ВУЈАДИН ПЕТРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА БГА ГЕОМЕТАР БЕОГРАД
Скраћено пословно име: ВУЈАДИН ПЕТРОВИЋ ПР БГА ГЕОМЕТАР
Адреса: Устаничка 189а, локал 5
Место: БЕОГРАД
Телефон: 065/2306986
Email: vujadin.petrovic11@gmail.com
Web site:
Број лиценце: -
Датум лиценце: 21.01.2019
Број решења: 952-03-15/2019
Датум решења: 21.01.2019
Овлашћено лице: Вујадин Петровић
ПИБ: 108085363
Матични број: 63202851
Јавна напомена: Извршена промена 952-03-119/2017 од 26.04.2017. године. Извршена промена 952-03-119/2017-1 од 09.05.2017. године Извршена промена 952-03-15/202019 од 21.01.2017. године

Преглед врста геодетских радова за које је издата лиценца:

1 - Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
2 - Извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3 - Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова
4 - Израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5 - Израда пројката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6 - Реализација пројеката геодететског обележавања у области урбанистичког планирања

Лиценце означене * су лиценце са ограничењем, геодетска организација може да врши геодетске радове само за сопствене потребе.

Подаци о запосленим лицима који имају активну лиценцу:

Врста лиценце Име Име родитеља Презиме Стручна спрема/Образовна институција Струка
Лиценца I реда Љубинко Марко Крпић Мастер инжењер геодезије/
Грађевински факултет, Београд
Геодетска
Лиценца II реда Вујадин Петровић Струковни инжењер геодезије/
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија - Београд
Геодетска

Подаци о осталим запосленим лицима:

Име Име родитеља Презиме Стручна спрема/Образовна институција Струка
Станислав Горан Младеновић Геометар/
Геодетска техничка школа - Београд
Геодетска
Маја Милорад Ђорђевић Струковни инжењер геодезије/
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија - Београд
Геодетска
Јелена Милан Ракић Струковни инжењер геодезије/
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија - Београд
Геодетска

Подаци о инструментима организације:

Назив инструмента: Врста инструмента: Тип инструмента: Серијски број: Декларисана тачност:
LEICA TS06ULTRA 2" Тотална станица Геодетски инструмент 1310248 1.5+2, 2"
SOKKIA SDL30 Нивелир Геодетски инструмент 8787 1.0 mm/km