Назив публикације: Србија, манастири и цркве На карти Србије су приказани су сви манастири и цркве од изузетног (приказано вињетама) и великог значаја, а према званичној категоризацији Републичког завода за заштиту споменика културе. На полеђини карте приказано је 16 значајнијих манастира, међу којима су и они који су под заштитом UNESCO-а, са фотографијама и текстом на српском и енглеском језику.
Издање: 2006.
Размер: 1 : 600 000
Формат: 67 х 96 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 230011 -
Цена: РСД 210,00