Назив публикације: СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, план града Карта на првој страни садржи план града са списком улица, туристичким садржајем и културно-историјским споменицима. На полеђини плана дате су фотографије културно-историјских споменика и одговарајући текст на српском и енглеском језику.
Издање: 2002.
Размер: 1 : 5 000
Формат: 60 х 75 cm
Формат савијене: 12 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 220011 -
Цена: РСД 90,00