Назив публикације: Београд, зидна фотокарта Фотокарта Београда је израђена на ортофото подлози са уписаним називима улица и означеним смером кретања возила, кућним бројевима на почетку и крају улица (блокова), као и одговарајућим тематским садржајем (амбасаде, хотеле, болнице, поште и др.)
Издање: 2013.
Размер: 1 : 8 500
Формат: 186 x 198 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 045610 -
Цена: РСД 8.750,00