Назив публикације: Београд, зидни план На плану је приказано шире подручје Београда са уписаним називима улица и означеним смером кретања возила, кућним бројевима на почетку и крају улица (блокова), као и одговарајућим тематским садржајем (амбасаде, хотели, болнице, поште и др.).
Издање: 2013.
Размер: 1 : 11 000
Формат: 152 х 207 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 039610 -
Цена: РСД 6.570,00