Назив публикације: БЕОГРАД, фотокарта Фотокарта Београда је израђена на ортофото подлози која, поред приказа свих улица са називама, садржи и кућне бројеве који су исписани на почецима, на свим раскрсницама и на крајевима улица, као и означене важне објекте. На полеђини карте дата је фотокарта Земуна.
Издање: 2005.
Размер: 1 : 11 000
Формат: 68 х 98 cm
Формат савијене: 13 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 251011 -
Цена: РСД 210,00