Назив публикације: Стара планина, парк природе На планинарско-туристичкој карти подручја Старе планине и Пирота приказано је подручје парка природе Стара планина са границама резервата I и II степена заштите и локацијама туристичког садржаја. На полеђини карте дате су фотографије и подаци на српском и енглеском језику о одликама области Старе планине, флори, фауну и вегетацији овог подручја и туристичким објектима и излетиштима. У прилогу је дата карта подручја парка природе и туристичке регије у ситнијој размери.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 50 000
Формат: 67 х 96 cm
Формат савијене: 12 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 229021
Цена: РСД 210,00