Назив публикације: Власина, предеo изузетних одлика Карта приказује подручје Власинског језера са ширим окружењем, заштићено крајем 2005. године као предео изузетних одлика "Власина" и категорисано као природно добро од изузетног значаја за Србију. На полеђини карте дат је текст на српском и енглеском језику са подацима о овом пределу.
Издање: 2007.
Размер: 1 : 30 000
Формат: 67 х 96 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 234021
Цена: РСД 210,00