Назив публикације: Фрушка Гора, национални парк На планинарско-туристичкој карти приказано је подручје националног парка Фрушка Гора са границом заштићене зоне, границама I, II и III степена заштите. На полеђини карте налазе се информације о Фрушкој Гори и Сремским Карловцима са фотографијама.
Издање: 2009.
Размер: 1 : 60 000
Формат: 96 х 50 cm
Формат савијене: 12 х 25 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 211021
Цена: РСД 210,00