Назив публикације: Копаоник, национални парк На планинарско-туристичкој карти приказано је подручје националног парка Копаоник са границом заштићене зоне, границама природних резервата (I степен заштите) и границама подручја II и III степена заштите. У прилогу је дат план насеља Суво Рудиште са приказом праваца ка околним планинама. На полеђини се налази карта скијалишта Копаоника, карта географског положаја Копаоника и карта туристичког подручја Копаоника, као и одговарајући текст о Копаонику на српском и енглеском језику.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 40 000
Формат: 60 х 75 cm
Формат савијене: 12 х 25 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 206021
Цена: РСД 210,00