Назив публикације: Стари Бегеј - Царска бара, специјални резерват природе На карти је приказано подручје специјалног резервата природе Стари Бегеј - Царска бара и рибњакa Ечка. У прилогу су дате фотографије биљног и житотињског света. На полеђини карте дате су фотографије са подацима о подручју резервата и режимима заштите, природним и културно-историјским вредностима подручја и туристичком понудом за посетиоце.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 25 000
Формат: 80 х 62,5 cm
Формат савијене: 10 х 21 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 238011 -
Цена: РСД 210,00