Назив публикације: Национални парк Тара На планинарско-туристичкој карти приказано је подручје нациналног парка Тара са резерватима природе, планинарским и пешачким стазама и туристичким садржајем. У прилогу су дате фотографије појединих врста биљака и животиња. На полеђини карте дати су план града Бајина Башта и карта Шарганске осмице, као и фотографије са пратећим текстом познатих туристичких излетишта.
Издање: 2012.
Размер: 1 : 50 000
Формат: 75 х 60 cm
Формат савијене: 12 х 25 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 221011 -
Цена: РСД 210,00