Назив публикације: Србија, планинарске карте, CD На CD-у се налазе карте националних паркова, паркова природе, подручја заштићених природних добара, подручја од изузетног значаја на којима су уцртане све планинарске стазе, туристички центри, планинарски домови, културно-историјски локалитети и туристичке атракције.
Издање: 2011.
Размер: -
Формат: -
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 215921 -
Цена: РСД 440,00