Назив публикације: Ваљевске планине, планинарско туристичка карта На карти је приказано подручје Ваљевских планина са природном и културном баштином и туристичким садржајем. На полеђини карте дате су фотографије са одговарајућим текстом на српском и енглеском језику.
Издање: 2013.
Размер: 1 : 50 000
Формат: 96 х 67 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 242021
Цена: РСД 210,00