Назив публикације: РАДАН и околне планине, планинарско туристичка карта На карти је приказано подручје планине Радан планине и околних планина. Означени су Ђавоља варош, Царичин град и Пролом Бања са туристичким објектима, стазама здравља и ловиштима. На полеђини карте дати су основни подаци о природној и културној баштини и туристичким објектима на том делу Србије на српском и енглеском језику са одговарајућим фотографијама.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 50 000
Формат: 96 х 67 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 240021
Цена: РСД 210,00