Назив публикације: Централна Србија, туристичка карта На карти је детаљно приказана путна мрежа са километражом, границе заштићених природних добара и локације заштићених културних добара. Обухвата подручје од Крагујевца на северу до Косовске Митровице на југу и од НП Тара на западу до Прокупља на истоку.
Издање: 2009.
Размер: 1 : 215 000
Формат: 96 х 67 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 243021
Цена: РСД 210,00