Назив публикације: Београд, туристичко подручје На карти је приказано уже градско језгро са свим пратећим туристичким садржајем. Са друге стране карте дат је индекс насељених места и најзначајније туристичке дестинације у околини Београда уз одговарајући информативни текст.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 200 000
Формат: 98 х 67,5 cm
Формат савијене: 12 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 209021
Цена: РСД 210,00