Назив публикације: Београд, туристичка карта подручја На карти је приказано подручје града Београда са природном и културном баштином и туристичком понудом, посебно у приградским општинама: Сурчин, Обреновац, Лазаревац, Барајево, Сопот, Младеновац и Гроцка. На карти су означене постојеће бициклистичке стазе и бициклистичке стазе у припреми, као и терени за оријентациони спорт.
Издање: 2008.
Размер: 1 : 100 000
Формат: 67 х 96 cm
Формат савијене: 12 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 239021
Цена: РСД 210,00