Назив публикације: АП Војводина, ауто-туристичка карта - Нови Сад, план града На карти је дата саобраћајна мрежа са километражом за подручје АП Војводине са списком насељених места. У прилогу је дата карта АП Војводине са границама управних округа и општина и фотографије важнијих подручја и објеката. На полеђини је дат план града Нови Сад са списком улица .
Издање: 2008.
Размер: 1 : 300 000, размер плана: 1 : 15 000
Формат: 75 х 60 cm
Формат савијене: 12 x 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 214021
Цена: РСД 210,00