Назив публикације: Дунавом кроз Србију, туристичка карта На карти је приказан ток Дунава кроз Србију из два дела: од Мађарске границе до Смедерева и од Смедерева до ушћа Тимока.
Издање: 2009.
Размер: 1 : 250 000
Формат: 96 х 23 cm
Формат савијене: 12 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 248021
Цена: РСД 210,00