Назив публикације: Србија, ауто карта На карти је дат детаљан приказ саобраћајне мреже са километражом, означене су границе националних паркова, манастири, цркве, бање, археолошка налазишта, историјски споменици и др. У прилогу је дат преглед службе "Помоћ и информације". На полеђини карте дати су планови градова (Београд, Чачак, Крагујевац, Суботица, Нови Сад, Ужице и Ниш), даљинар и списак граничних прелаза за друмски, железнички и речни саобраћај.
Издање: 2009.
Размер: 1 : 850 000
Формат: 48 х 68 cm
Формат савијене: 9,5 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 249021
Цена: РСД 90,00