Назив публикације: Србија, ауто карта На карти је дат детаљан приказ саобраћајне мреже са километражом, означене су границе националних паркова, манастири, цркве, бање, археолошка налазишта, историјски споменици и др. У прилогу је дат преглед службе "Помоћ и информације". На полеђини карте дат је индекс насељених места, планови градова (Београд, Чачак, Крагујевац, Суботица, Нови Сад, Ужице и Ниш) и даљинар.
Издање: 2011.
Размер: 1 : 600 000
Формат: 67 х 96 cm
Формат савијене: 12 х 23 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 208021
Цена: РСД 210,00