Назив публикације: Србија 1804-1833, историјска карта
Издање: 2003.
Размер: 1 : 1 250 000
Формат: 34 x 44 cm
Формат савијене: 17 х 22 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 163010 -
Цена: РСД 90,00