Назив публикације: Српске државе половином XIV века, историјска карта
Издање: 2012.
Размер: 1 : 1 000 000
Формат: 109 x 96,5 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 053610 -
Цена: РСД 2.730,00