Назив публикације: Српске земље у другој половини XII и првој половини XIII века, ист. карта
Издање: 2012.
Размер: 1 : 700 000
Формат: 115,5 x 100 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 051610 -
Цена: РСД 2.730,00