Назив публикације: Српске земље од IX до XII века, историјска карта
Издање: 2012.
Размер: 1 : 700 000
Формат: 115 x 99 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 050610 -
Цена: РСД 2.730,00