Назив публикације: Бој на Косову
Издање: 2016
Размер: 1 : 700 000
Формат: 136 x 98 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 084610 -
Цена: РСД 2.730,00