Назив публикације: Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата, историјска карта
Издање: 2012.
Размер: 1 : 940 000
Формат: 134.5 x 96 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 076610 -
Цена: РСД 2.650,00