Назив публикације: Европа од XVI до XVIII века, историјска карта
Издање: 2012.
Размер: 1 : 5 000 000
Формат: 88 x 96,5 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 072610 -
Цена: РСД 2.730,00