Назив публикације: Историјски атлас за пети, шести, седми и осми разред основне школе Атлас садржи 149 историјских карата на 112 страна, подељених у поглавља: Праисторија; Стари век; Стара Грчка и хеленистички свет; Рим; Централни Балкан и Подунавље у старом веку; Средњи век; Нови век. Садржај атласа прилагођен је узрасту корисника и наставном плану и програму наставе за историју.
Издање: 2011.
Размер: -
Формат: 23 x 30 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 003810 -
Цена: РСД 490,00