Назив публикације: СРБИЈА, географска карта, латиница-енглески Публикација има обострану штампу. На главној (А) страни је физичко-географска карта Србије, а на полеђини (Б страна) се налазе фотографије националних паркова на територији Србије са текстом који их ближе описује.
Издање: 2006.
Размер: 1 : 900 000
Формат: 42 x 60 cm
Формат савијене: 10 x 21 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 134031 (ENG)
Цена: РСД 40,00