Назив публикације: СРБИЈА, географска карта Публикација има обострану штампу. На главној (А) страни је физичко-географска карта Србије, а на полеђини (Б страна) се налазе фотографије националних паркова на територији Србије са текстом који их ближе описује.
Издање: 2011.
Размер: 1 : 900 000
Формат: 42 x 60 cm
Формат савијене: 10 x 21 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 134011 134021
Цена: РСД 40,00