Назив публикације: СРБИЈА минерали, географска карта Публикација има обострану штампу. На главној (А) страни је физичко-географска карта Србије, а на полеђини (Б страна) се налазе фотографије минерала са детаљним описом њихових карактеристика и налазишта на територији Србије.
Издање: 2013.
Размер: 1 : 500 000
Формат: 67 x 96 cm
Формат савијене: 12 x 22,3 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 117013 -
Цена: РСД 210,00