Назив публикације: ЕВРОПА, политичка карта Публикација има обострану штампу. На главној (А) страни је политичка карта Европе, а на полеђини (Б страна) се налазе најважнији подаци свих европских држава са фотографијама главних градова и заставама држава.
Издање: 2007.
Размер: 1 : 5 500 000
Формат: 68 x 90 cm
Формат савијене: 11,2 x 22,7 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 105021
Цена: РСД 210,00