Назив публикације: СВЕТ, географска карта/политичка карта Публикација има обострану штампу. На главној (А) страни је физичко-географска карта Света, а на полеђини (Б страна) је политичка карта Света.
Издање: 2010.
Размер: 1 : 42 000 000
Формат: 67 x 98,7 cm
Формат савијене: 12,3 х 22,3 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 100020
Цена: РСД 210,00