Назив публикације: СЕВЕРНА АМЕРИКА, географска карта На карти је дат приказ рељефа употпуњен приказом подручја са сталним ледом и снегом. Хидрографска мрежа садржи приказ језерских површина карактеристичних за овај континент. Осим државних, приказане су и границе федералних јединица Канаде, САД и Мексика. Приказани су и најважнији национални паркови. Саобраћајна инфраструктура приказана је мрежом железничких пруга. Карта у прилогу садржи политичку карту Северне Америке.
Издање: 2012.
Размер: 1 : 8 500 000
Формат: 97,5 x 136 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 030610 030620
Цена: РСД 3.290,00