Назив публикације: АФРИКА, географска карта Физичко-географска карта Африке даје приказ основних елемената рељефа, пустиња, хидрографске мреже, мреже караванских путева и важнијих налазишта нафте. На карти је приказан територијални распоред највећих националних паркова Африке. Карта у прилогу садржи политичку карту Африке.
Издање: 2012.
Размер: 1 : 7 000 000
Формат: 134,5 x 139 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 029610 029620
Цена: РСД 4.370,00