Назив публикације: АЗИЈА, географска карта Физичко-географска карта Азије даје приказ основних елемената орографије и хидрографије, приказ граница држава и насељених места, мрежу железничких пруга и нафтовода, као и приказ најважнијих археолошких налазишта и националних паркова.
Издање: 2013.
Размер: 1 : 8 500 000
Формат: 141 x 136 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 028610 028620
Цена: РСД 4.370,00