Назив публикације: СРЕДОЗЕМЉЕ, географска карта Физичко-географска карта Средоземља је опште-географска карта на којој су приказани основни елементи рељефа, са планинским венцима, котама и равницама. Хидрографска мрежа обухвата сливове река, канале, језера. На карти су дате границе држава са главним градовима, издвојена су већа и значајнија насељена места. Садржај допуњују мреже железничких пруга, караванских путева, трајеката, нафтовода, као и археолошка налазишта, стари градови, манастири, вулкани, рудници, бање и национални паркови.
Издање: 2006.
Размер: 1 : 3 450 000
Формат: 132 x 88,5 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 046610 046620
Цена: РСД 2.410,00