Назив публикације: ЕВРОПА, географска карта Физичко-географска карта Европе је опште-географска карта на којој су приказани основни елементи рељефа, са планинским венцима, котама и равницама. Хидрографска мрежа, поред већих и мањих водених површина, обухвата сливове најдужих река, канале и мочваре. На карти су дате границе држава са главним градовима, приказана су већа и значајнија насељена места. Садржај допуњују мреже железничких пруга, трајеката, нафтовода, као и археолошка налазишта, вулкани и национални паркови.
Издање: 2012.
Размер: 1 : 4 000 000
Формат: 158 x 136 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 026610 026620
Цена: РСД 3.830,00