Назив публикације: СВЕТ, политичка карта Политичка карта Света даје приказ свих држава са посебно истакнутим границама и главним градовима. Поред означавања већих градова и области, приказане су и важније међународне бродске и авионске линије. Мање карте Арктика и Антарктика дате су у угловима. Карта је обогаћена са шест тематских карата Света: Густина насељености; Верска припадност; Расна структура; Трусне и вулканске области; Туристичке дестинације; Часовне зоне.
Издање: 2011.
Размер: 1 : 31 000 000
Формат: 139 x 99 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: - 021620
Цена: РСД 3.290,00