Назив публикације: ЦРНА ГОРА, географска карта На физичко-географској карти Црне Горе приказани су орографски и хидрографски елементи са путном и железничком мрежом. На карти су приказани и национални паркови и споменици културе.
Издање: 2006.
Размер: 1 : 180 000
Формат: 97,5 x 138,5 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 036610 -
Цена: РСД 3.290,00