Назив публикације: БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО, географска карта На физичко-географској карти Балканског полуострва дат је приказ основних физичко-географских карактеристика подручја са хидрографском мрежом, мрежом путева и железничких пруга. Карта, поред приказа националних паркова и података о насељеним местима, садржи и податке о археолошким налазиштима, старим градовима, манастирима, бањама и пећинама.
Издање: 2011.
Размер: 1 : 1 650 000
Формат: 98 x 118 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 044610 044620
Цена: РСД 2.410,00