Назив публикације: АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА, географска карта Физичко-географска карта Аустралије и Океаније даје приказ основних елемената рељефа, сталних и повремених речних токова, као и граница држава. Приказани су и најважнији национални паркови, као и корални спрудови карактеристични за овај простор Океаније. Карта у прилогу садржи политичку карту Аустралије и Океаније.
Издање: 2006.
Размер: 1 : 7 000 000
Формат: 162 x 137 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 032610 032620
Цена: РСД 3.830,00