Назив публикације: КАРТА СВЕТА, географска карта Физичко-географска карта Света је опште-географска карта на којој су приказани континенти са основним елементима рељефа, планинским венцима, котама, равницама и пустињама. Хидрографска мрежа, поред већих и мањих водених површина, обухвата сливове најдужих река, водопаде и мочваре. Издвојена су већа и значајнија насељена места. У прилогу је дата политичка карта Света са државним границама и главним градовима.
Издање: 2013.
Размер: 1 : 20 000 000
Формат: 198 x 134 cm
Писмо: ћирилица латиница
Шифра: 020610 020620
Цена: РСД 4.370,00